Begrippen


Begrippen

Begrippen

Angst

Is een emotie die wordt veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan.

Arbeidsethos

Is de vanuit een persoonlijke gewoonte of moraal voortspruitende wil om te werken. Het geeft aan met hoeveel inzet iemand de taken waarvoor iemand verantwoordelijk is uitvoert.

Coaching

Is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen die wordt gebruikt en staat voor het begeleiden van mensen.

Counseling

Is een laagdrempelige vorm van emotionele hulpverlening.Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raad geven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij het oplossen of hanteren van problemen; het vinden van antwoorden op vragen; het benutten van ongebruikte mogelijkheden; het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.Counseling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Chronische pijn

In het algemeen wordt de definitie van chronische pijn gebruikt als pijn langer dan 3 tot 6 maanden aanhoudt bijvoorbeeld, rugpijn, hoofdpijn.

Eetstoornis

Is een psychische aandoening. Het is een afwijking van het normaal eetgedrag behorend bij leeftijd en geslacht. Het probleem kan zich bevinden in de hoeveelheid voedsel (te veel of te weinig) die iemand tot zich neemt, van eet aanvallen, uitbraken van voedsel (met als doel gewichtscontrole) tot voedselweigering.

Emoties

Worden vaak omgeschreven als een innerlijke beleving of gevoel van bijvoorbeeld vreugde, angst, boosheid, verdriet die door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden.

Hulpverlener

Is de algemene benaming voor een persoon die hulp verleent in bepaalde situaties en op diverse gebieden. Zo zijn er hulpverleners bij psychische problemen, medische problemen, bij brand, bij kleine en grote rampen.

Hulpverleners(Professionele)

Dat zijn artsen, brandweerlieden, politieagenten en verpleegkundigen. Feitelijk voert elke dienst die bijstand verleent in probleemsituaties de titel van hulpverlener, maar in de meeste gevallen verwijst die titel naar een persoon (meestal meer dan één) die ter plaatse slachtofferhulp verleent.

Innerlijke kind

Naast onze volwassen kant, hebben we ook een ‘innerlijk kind’. Je volwassen kant is of lijkt evenwichtig terwijl je diepe emoties iets anders zeggen of voelen. Dit kan zich uiten in oncontroleerbare drift(buien), ongekend verdriet of voor jezelf onbegrijpelijke woede.