Team DOC


10 oktober 2018 - Online coaching

Wat doet een Systeemtherapeut

Tags:

Wat doet een Systeemtherapeut?

Ieder mens leeft in een systeem. Je wordt geboren in een gezin dat als een systeem functioneert. Op je werk zit je ook binnen een bepaalde cultuur die we als systeem kunnen beschouwen. Op de sportschool, binnen je vriendenkring, in je familie…. allemaal hebben we een bepaalde rol binnen verschillende systemen.

Binnen het systeem waarin je je bevindt gelden bepaalde regels. Veel van die regels zijn ongeschreven regels en onbewust. Om in het systeem je plek te mogen behouden, volg je de regels van het systeem. De regels binnen het systeem geven je een bepaalde plek in het systeem. Zo ben je bijvoorbeeld de oudste zoon, de stiefmoeder, de gezaghebbende leider, de luisterende werknemer of het opstandige kind. Je kunt ook een bijzondere rol vervullen doordat je buiten het systeem bent gezet omdat je niet aan de verwachtingen voldeed.

Dit zijn niet altijd rollen die bij je passen. Maar ze bepalen wel voor een groot deel hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. De meeste van die rollen speel je onbewust mee. Zo kan het zijn dat jij altijd op de achtergrond bent gebleven in je gezin van herkomst, omdat je een broer of zus had die veel aandacht opeiste. Misschien moest je de rol van je moeder op je nemen omdat deze niet in staat was haar rol te vervullen.

Zo ontstaan er verstrikkingen of blokkades binnen een systeem, die zelfs generaties lang terug ontstaan kunnen zijn. Die verstrikkingen kunnen heel zwaar aan gaan voelen. Want als je een rol hebt die je niet past, dan is het net alsof je de hele dag op te krappe schoenen loopt. Maar als je die schoenen uit probeert te trekken voel je je misschien wel schuldig omdat iedereen in je omgeving je vertelt hoe mooi die schoenen je staan die je van hen hebt gekregen.

Deze foutieve rol kan gaan leiden tot lichamelijke of psychische klachten. Ergens diep van binnen weet je dat je wil stralen en wil leven naar je potentie, maar iets houdt je tegen. Dit kan tot allerlei problemen leiden binnen het systeem waarin je je bevindt. Want als jij je af gaat zetten tegen de heersende structuur, dan roept dat angst op bij mensen binnen het systeem met alle gevolgen van dien.

Een systeemtherapeut helpt je inzien waar je verstrikkingen liggen en hoe je weer je juiste plek in kunt nemen. De plek waarop je je sterk voelt. Samen met jou legt de systeemtherapeut deze knellingen bloot en helpt je ze te aanvaarden en te veranderen als jij dit wil.
Hoe doet de systeemtherapeut dit?

Dit kan middels een live opstelling waarbij mensen worden opgesteld als vertegenwoordigers van de structuur waar jij je in bevindt. Doordat deze vertegenwoordigers (representanten genaamd) zich door de ruimte gaan bewegen en door een onafhankelijk therapeut bevraagd worden over hun gevoelens, komen al veel van de verstrikkingen aan het licht. Voor degene voor wie de opstelling wordt gedaan, kan dit als een enorme eye opener zijn: Je ziet letterlijk voor je ogen het tafereel zich afspelen. Dit kan zorgen voor diepe inzichten in jezelf en in deelnemers binnen je systeem (je ouders, je partner, je kinderen, je gezin, je familie, je werkkring etc.)

We kunnen ook een mini opstelling doen. Ik werk daarbij met opstellingskaarten die ik voor je neer ga leggen. Vanuit mijn heldervoelendheid weet ik hoe de personages die afgebeeld staan op de kaarten zich gaan bewegen ten opzichte van elkaar. Ook krijg ik de gevoelens binnen van de verschillenden opgestelde figuranten. Zo ontstaat er een live beeld van wat er speelt binnen jouw opgestelde systeem en wat de oplossingen zijn om iedereen weer op de juiste plek te krijgen en zijn eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn/haar leven.

Op deze manier kun je heel inzichtelijk maken waarom er bepaalde problemen zijn binnen een relatie tussen mensen. Ook problemen binnen liefdesrelaties kunnen zo heel goed aan het licht worden gebracht.

Een mini kaartopstelling duurt gemiddeld 30 minuten of zo veel langer als jij behoefte aan hebt. Alle vragen die je hebt op relationeel gebied zijn inzichtelijk te maken door middel van een mini kaartopstelling. Ook vragen over werk kunnen worden opgesteld. Waarom lukt die promotie niet? Welke koers moet je nemen? Ga je voor functie A of functie B? Waar loop je energetisch op leeg?
Je zult al snel zien dat veel afhankelijk is van het systeem waar je uitkomt en het huidige systeem waar je je in bevindt.

Binnen een opstelling maak ik gebruik van het ‘universele wetend veld’. Dit is de multi dimensionale zone waarin alle antwoorden liggen verborgen op je vragen.

Terug naar blog overzicht