admin


14 mei 2018 - Geen categorie

Loopbaancoaching

Tags:

Loopbaancoaching

Een gemiddelde loopbaanoriëntatie omvat 5-6 sessies van ongeveer een uur. Al naar gelang vraagstelling en tussentijds gesignaleerde problematiek kan het voorkomen dat er bij bepaalde onderdelen langer wordt stilgestaan of een belemmering verder wordt uitgewerkt.

De te nemen stappen in dit proces zijn:

  • Beeldvorming (intake door de coach en acceptatie door de kandidaat)
  • Ordening (rangschikking van alle informatie uit de beeldvorming, mogelijke carrièrerichtingen worden benoemd)
  • Meningsvorming (verschillende carrière scenario’s worden getoetst op geschiktheid)
  • Arbeidsmarkt oriëntatie (de vraag naar het gekozen beroep in kaart brengen)
  • Opleiding en training (de noodzaak en het aanbod)

In een loopbaanoriëntatie heeft de coach de rol om van een kandidaat de volgende aspecten in kaart te brengen, om op basis hiervan door reflectie en feedback de kandidaat te coachen in zijn keuzes: kennen, kunnen, moeten, mogen, willen, durven en doen.

In het gesprek zal de coach bij de kandidaat op een persoonlijke manier ingaan op diens:

  • visie: overtuigingen en waarden t.a.v. scholing en werk (diepgeworteld en weinig rationeel)
  • inzichten: kennis van de eigen kwaliteiten, de arbeidsmarkt en samenwerking (gebonden aan ervaring en rationeel)
  • regels: gedragsvoorschriften (normen)

Terug naar blog overzicht